PROGRAM KERJASAMA BESTARI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) DAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 

 

Pada tahun 2004, Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu Program Kerjasama Bestari bersama. Sebagai permulaan, satu bengkel telah diadakan untuk membangunkan subjek perkastaman untuk dilaksanakan oleh UUM. Hasilnya, pada 16 Jun 2006 satu Memorandum Persefahaman (MoU) telah ditandatangani bersama oleh kedua - dua pihak. Antara kandungan MoU tersebut adalah bekerjasama dengan menggabungkan kepakaran untuk menubuhkan dan menjalankan program di peringkat Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Kedoktoran.

Pada 3 Ogos 2008 Memorandum Perjanjian Usahasama (MoA) telah ditandatangani antara JKDM ? UUM untuk memperkemaskan lagi pelaksanaan KAAK bagi menyahut seruan kerajaan untuk merealisasikan satu penyampaian satu perkhidmatan dengan mewujudkan Customs Business Highway serta meneruskan usaha Customs Literate Society. Selaras dengan pertukaran nama baru daripada Kursus Asas Agen Kastam (KAAK) kepada Kursus Ejen Kastam (KEK) modul baharu KEK ini berkuatkuasa sepenuhnya mulai Januari 2009. Selaras dengan kerjasama bestari ini, pihak AKMAL, UUM dan persatuan ejen telah membangunkan modul bagi Kursus Ejen Perkapalan (KEP) pada Jun 2010 dan modul tersebut telah ditambah baik pada Mei 2011 dan dijalankan sehingga sekarang.

 

A.  KURSUS EJEN KASTAM

Pihak CEDI-UUM dan Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL) telah menggembleng usaha bersama Persatuan Ejen untuk menghasilkan dan mengemaskini modul baharu KEK dan telah menghasilkan modul baharu yang terbahagi kepada dua iaitu Modul Eksekutif (75 jam kursus) dan Modul Bukan Eksekutif  (57 jam kursus).

 

1.  TARIKH - TARIKH KURSUS EJEN KASTAM 2017

 

BIL

JENIS KURSUS

TARIKH KURSUS

TEMPAT

1. Eksekutif 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Januari 2017 UUM
2. Eksekutif 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Januari 2017 Kolej Teknologi Alpha
3. Bukan Eksekutif  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Februari 2017 Labuan
4. Bukan Eksekutif 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 Februari 2017 S.F.F.L.A, Klang
5. Eksekutif 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mac 2017 Langkawi
6. Bukan Eksekutif 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 Mac 2017
P.F.F.A , Pulau Pinang
7. Bukan Eksekutif  17, 18, 19,  20,  24,  25,  26,  27 Mac 2017
J.O.F.F.A, Johor
8. Eksekutif

17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 Mac 2017               1, 2, 3 April 2017   

Klang, Selangor
9. Bukan Eksekutif

Tunda ke Bulan September 2017

Kota Kinabalu, Sabah
10. Bukan Eksekutif

Tunda ke Bulan September 2017

Kuching, Sarawak
11. Bukan Eksekutif

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 , 17 April 2017

S.F.F.L.A, Klang
12. Bukan Eksekutif

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 , 17 April 2017

P.F.F.A , Pulau Pinang
13. Eksekutif

27, 28, 29 April 2017                                                         5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 Mei 2017                           

P.F.F.A , Pulau Pinang
14. Bukan Eksekutif

5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 Mei 2017  

Kuantan, Pahang
**TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA

 

 2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS EJEN KASTAM 2017

Bil. 

 PROGRAM                              

KEPUTUSAN  

1.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 1 - Universiti Utara Malaysia

Download

 2.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 2 - Kolej Teknologi Alpha

Download

3.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 3 - Hotel Langkasuka, Langkawi

Download

4.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 1 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)

Download

5.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 2 - Labuan

Download

6.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 3 - Hotel Seri Malaysia, Pulau Pinang

Download

7.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 3 - Johor Freight Forwarders & Logistics Association (JOFFA)

Download

 

 

B. KURSUS EJEN PERKAPALAN

 

Tujuan utama Kursus Ejen Perkapalan (KEP) dibangunkan adalah untuk meningkatkan profesionalisme ejen perkapalan untuk mewujudkan sistem pelepasan  dagangan yang cekap, tepat dan telus dan seterusnya meningkatkan kecekapan perdangangang antarabangsa. Kursus ini melibatkan modul-modul perkastaman selama 13 jam kursus bersamaan dengan dua (2) hari.

 

1. TARIKH - TARIK KURSUS EJEN PERKAPALAN  (KEP) 

 

TARIKH                                 TEMPAT                     
20 - 21 Mei 2017  S.F.F.L.A, Klang

 

 2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS EJEN PERKAPALAN (KEP)

 

 TARIKH                     TEMPAT   KEPUTUSAN    
11 - 12 Mac 2017  SFFLA, KLANG Download

 

Semua borang penyertaan hendaklah dihantar ke alamat di bawah atau faks ke 04 - 9284909

 

       Pengarah

       Institut Pembangunan Keusawanan dan Koperasi (CEDI) Universiti Utara Malaysia, 06010  

       Sintok, Kedah

       Tel : 04-9284882 / 04 - 9284887

       Email : mhfadzil@uum.edu.my / husnizaim@uum.edu.my / fithri@uum.edu.my /usop@uum.edu.my /                                        zuraini@uum.edu.my

 

 

      MAKLUMAT KURSUS EJEN KASTAM

 

      DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN